Prototypy & Dizajn

Podpora návrhov dizajnu pomocou tvorby prototypov, ktoré okrem vizuálnej kvality môžu mať aj funčné vlastnosti