top of page

Portfólio

Prípravky a pomôcky pre zjednodušenie výrobných procesov, montáže. Nástroje pre tvárnenie tenkých plechov. Formy pre odlievanie plastických hmôt. Ustavovacie prípravky. Triedenie, organizácia

Prípravky pre výrobu a priemyseľ
bottom of page